Hot Line 086-3662002,089-7504675

topslide  
   

 

Material Handling System

เรารับออกแบบ ติดตั้ง ปรึกษางานลำเลียงวัสดุ สามารถเลือกใช้งานง่ายต่อการติดตั้ง การดูแลรักษา และมีประสิทธิภาพดีเยี่ยม

  1. ลดปัญหาการหยุดกระบวนการผลิต
  2. ลดปัญหาในการซ่อมบำรุง
  3. ลดต้นทุนในการผลิต
  4. ลดความสูญเสียในรูปแบบของพลังงานที่ใช้ระยะยาว

โดยทีมงานวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ตรง ถูกต้องตามทฤษฏี หลักการของเทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สจพ)
เราสามารถติดตั้ง Modular Belt “EURO BELT” เป็นสายพานลำเลียงที่ทำมาจากวัสดุพิเศษ ลดปัญหาการซ่อมบำรุง การดูแลรักษา ประสิทธิภาพดีเยี่ยม เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก

 

Modular Belt Conveyor (3 layers) Roller Conveyor (Turn Over Machine)
Modular Belt 3rd Tuen over
Roller Conveyor (Triple Shooter) Taper Roller Conveyor
Triple Shoot Taper Roller
Bucket Conveyor PVC Belt Conveyor
Bucket PVC Belt
Page
 
DBDRGD YPG จำนวนผู้เข้าชม